Acromitus flagellatus

Familia : Catostylidae

Texto © Jacqueline Goy

 

Traducción en español de Susana Franke

   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

El archivo fotografico de Giuseppe Mazza

/a-263-1_acromitus_flagellatus
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants