Cordylus giganteus

Family : Cordylidae

_C-19-10_Cordylus_giganteus
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants