Ecsenius midas - Starck, 1969

Familia : Blenniidae

_E-12-1_Ecsenius_midas
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants