Hapalochlaena lunulata

Family : Octopodidae

 

 

Text © Sebastiano Guido

 

 

English translation by Mario Beltramini

   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

→ To appreciate the biodiversity within the MOLLUSK please click here.

 

The photographic file of Giuseppe Mazza

/hapalochlaena_lunulata
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants