Hemiscyllium freycineti

Family : Hemiscylliidae

 

 

Text © Sebastiano Guido

 

 

English translation by Mario Beltramini

   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

→ For general information about fishes please click here.

→ To appreciate the biodiversity within the Chondrichthyes, the CARTILAGINOUS FISHES please click here.

 

The photographic file of Giuseppe Mazza

/hemiscyllium_freycineti
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants