Lepidoptera

Esta página busca un traductor de italiano a español.

Ruego a los voluntariosos contactarme.

El archivo fotografico de Giuseppe Mazza

Argynnis niobe - Minois dryas - Papilio machaon - Inachis io - Iphiclides podalirius

Iphiclides podalirius - Melitaea didyma su Ophrys scolopax - Brenthis ino

Polyommatus eros - Lysandra bellargus - Agrius convolvuli - Argynnis paphia

Argynnis paphia - Argynnis paphia valesina

Argynnis paphia valesina - Zygaena loti - Coenonympha pamphilus

Coenonympha pamphilus - Kanetisa circe ( = Brintesia circe )

Kanetisa circe ( = Brintesia circe ) - Kanetisa circe y Melanargia galathea

Melanargia galathea - Lysandra bellargus

Lysandra bellargus - Maniola jurtina

Maniola jurtina

Maniola jurtina - Melitaea didyma sobre Ophrys scolopax - Maniola jurtina - Pieris brassicae

Pieris brassicae - Zygaena ephialtes - Pyronia tithonus

Pyronia tithonus - Limenitis reducta

Limenitis reducta - Pseudophilotes baton

Pseudophilotes baton - Issoria lathonia - Hembra de Melitaea phoebe rechaza el acoplamiento

Erebia neoridas

Erebia neoridas - Brenthis daphne - Zygaena ephialtes - Zygaena lonicerae

Melitaea athalia - Pyrgus armoricanus

Pyrgus armoricanus - Eilema caniola

Eilema sp. - Euplagia quadripunctaria

Euplagia quadripunctaria - Argynnis niobe - Satyrus actaea

Aglais urticae - Argynnis adippe - Erebia ligea - Aricia agestis - Mesoacidalia aglaja = Argynnis aglaja

Iphiclides podalirius

Iphiclides podalirius - Minois dryas

Minois dryas - Aricia agestis - Brenthis daphne

Coenonympha arcania

Aporia crataegi

Aporia crataegi

Gonepteryx rhamni - Erebia aethiops

Lycaena ( = Heodes ) virgaureae hembra y macho

Lycaena ( = Heodes ) virgaureae macho

Lycaena alciphron

Melitaea athalia

Vanessa cardui

Vanessa cardui - Vanessa cardui y Argynnis paphia hembra

Argynnis paphia hembra y macho

Argynnis paphia macho

Argynnis paphia - Erebia alberganus

Mesoacidalia aglaja = Argynnis aglaja

Erebia euryale

Erebia euryale - Papilio machaon - Iphiclides podalirius

Iphiclides podalirius

Polyommatus ( = Agrodiaetus ) damon - Polyommatus escheri

Polyommatus escheri

Mimas tiliae : adulto y oruga

Mimas tiliae oruga - Pterophorus pentadactyla

Pterophorus pentadactyla

Melanargia galathea - Minois dryas

Melitaea phoebe

Melitaea phoebe - Melitaea phoebe aberrante

Melitaea phoebe aberrante - Clossiana dia

Clossiana titania

Clossiana titania - Lasiommata maera macho - Lasiommata maera hembra - Lasiommata maera macho - Crocota lutearia ( = Crocota tinctaria )

Satyrus ferula macho

Satyrus ferula hembra y macho - Erebia ligea hembra - Erebia ligea macho - Erebia ligea hembra

Melitaea diamina - Odezia atrata - Ochlodes sylvanus - Polygonia c-album

Zygaena erythrus

Zygaena ephialtes

Zygaena carniolica

Zygaena carniolica y Zygaena lonicerae - Zygaena lonicerae

Zygaena lonicerae - Zygaena purpuralis

Zygaena purpuralis - Lycaena hippothoe - Lysandra bellargus

JPEG - 119.1 KB

Lysandra bellargus - Bombyx mori - Parnassius apollo

JPEG - 124.6 KB

Attacus atlas - Actias selene - Cethosia penthesilea - Geometridae

JPEG - 126.7 KB

Clossiana titania - Melitaea didyma - Papilio machaon

JPEG - 171.4 KB

Hyles euphorbiae - Plusia gamma

JPEG - 159.4 KB

Thaumetopoea pityocampa - Neptis hylas - Samia cynthia = Philosamia cynthia - Saturnia pyri - Leucoma salicis = Stilpnotia salicis

JPEG - 139.5 KB

Pachliopta aristolochiae - Plodia interpunctella - Tineola bisselliella - Xylena exsoleta

© Giuseppe Mazza

Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants