Odezia atrata - Linnaeus, 1758

Family : Geometridae

_O-10-1_Odezia_atrata
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants