Osyris alba

Family : Santalaceae

_O-117-1_Osyris_alba
_O-117-2_Osyris_alba
_O-117-3_Osyris_alba
_O-117-4_Osyris_alba
_O-117-5_Osyris_alba
Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants