Plumbaginaceae

 

La famiglia conta attualmente ( 2015 ) i seguenti generi:

Acantholimon, Aegialitis, Afrolimon, Armeria, Bakerolimon, Bamiania, Bukiniczia, Cephalorhizum, Ceratolimon, Ceratostigma, Chaetolimon, Dictyolimon, Dyerophytum, Goniolimon, Ikonnikovia, Limoniastrum, Limoniopsis, Limonium, Muellerolimon, Neogontscharovia, Plumbagella, Plumbago, Psylliostachys, Saharanthus.

 

→ Per apprezzare la biodiversità all’interno della famiglia delle PLUMBAGINACEAE cliccare qui.

 

Photomazza : 70.000 colour pictures of animals and plants